Cont bancar pentru plata taxelor: RO35BRDE410SV01066114100
Marilena-Cristina Gherghina

Marilena-Cristina Gherghina

Limba și literatura română


Marilena – Cristina Gherghina este profesor în învățământul preuniversitar (clasele V-XII) cu o vechime la catedră de 8 ani. În anul 2013 a absolvit cursurile Facultății de Litere din cadrul Universității din Pitești, specializarea Limba si literatura română - Limba și literatura franceză.

În cadrul aceleiași facultăți, a continuat studiile de masterat prin două programe, Structura limbii române actuale și Limbi moderne și comunicare internațională, finalizate în anul 2015. Este un cadru didactic competent, cu o bună pregătire profesională, fiind înscrisă la Gradul Didactic I (Gradul Didactic II fiind obținut în anul 2021). Este apreciată pentru modul în care lucrează cu elevii şi pentru relaţiile pe care le are cu personalul didactic din unitate. Este ataşată de elevi şi colaborează cu aceştia, existând o bună relaţie profesor-elev acest fapt fiind oglindit şi de rezultatele bune şi foarte bune obţinute de elevi.

Dovada seriozităţii, responsabilităţii şi dăruirii este susţinută de o bună pregătire profesională ȋn cadrul catedrei, pentru activitatea pe care o desfăşoară, obţinând ȋn ultimii patru ani şcolari, respectiv 2019 -2023, calificativul “FOARTE BINE”.