Cont bancar pentru plata taxelor: RO35BRDE410SV01066114100

Calendarul Examenului de Bacalaureat Național


Sesiunea August - Septembrie 2023

Bacalaureat Național

Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe
17-24 iulie 2023
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A
7-8 august 2023
Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B
8 august 2023
Evaluarea competențelor digitale - proba D
9 august 2023
Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C
10-11 august 2023
Limba și literatura română - probă E.a) - probă scrisă
16 august 2023
Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă
17 august 2023
Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă
18 august 2023
Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă
21 august 2023
Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor (orele 12:00 – 18:00)
25 august 2023
Rezolvarea contestațiilor
26-28 august 2023
Afișarea rezultatelor finale
29 august 2023

NOTĂ: La solicitarea comisiilor de bacalaureat județene/comisiei de bacalaureat a municipiului București sau din proprie inițiativă, Comisia Națională de Bacalaureat poate aproba, în situații excepționale, prelungirea perioadelor de susținere a probelor de evaluare a competențelor lingvistice sau digitale, de evaluare/reevaluare a lucrărilor scrise ori de afișare a rezultatelor, precum și reducerea perioadei de afișare a rezultatelor.